αν δεν θέλεις να ξαναδείς το flashάκι
μπες αμέσως στην κυρίως σελίδα

Αλλιώς, περίμενε και πάτησε το αστέρι...