Τ.Θ. 83
Τ.Κ. 81100
Μυτιλήνη
peirates@riseup.net

Αντιεξουσιαστική Ομάδα Μυτιλήνης

Εφημερίδες τοίχου

 

Γένοβα 2001

Κατεβάστε το αρχείο PDF
με τα 4 φύλλα της εφημερίδας τοίχου
που κολλήθηκε στη πόλη
τις ημέρες της συνόδου
0.329 ΜΒ