ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πρωτοβουλία για τους πρόσφυγες