Από το βιβλίο των Ζαγορησίου - Γιαννουλέλλη, "Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λέσβου"

ταξίδι προς την ελευθερία
 

Για την κατοικία

Το Πλωμαρίτικο ντάμι

"Ντάμι" ονόμαζαν το συνηθισμένο τύπο αγροτικού οικίσκου όπου διέμεναν οι Πλωμαρίτες, όσο διαρκούσε το "μάζωμα" της ελιάς το χειμώνα και των σύκων και σταφυλιών το καλοκαίρι.

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι πολλαπλές ανάγκες εξυπηρετούνται σε τόσο μικρό χώρο,
θαυμαστά διαρρυθμισμένο.

Στον υπερυψωμένο σοφά κοιμόταν το αντρόγυνο και κάτω στο πάτωμα στρωματσάδα πλάι στο τζάκι τα παιδιά. Ως και η κατσίκα στεγαζοταν κάτω από το σοφά.


Τομή κατά πλάτος


Τομή κατά μήκος


Κάτοψη