Τ.Θ. 22098, Τ.Κ. 11201, Πλατεία Κυψέλης
oikodiktyo@mail.com

Δίκτυο Οικοκοινότητα

Δίκτυο Οικοκοινότητα

 Πρωτοβουλία για ένα Δίκτυο Αλληλεγγύης και Προώθησης Οικολογικών και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων

Τα τελευταία χρόνια, όσοι εντάχθηκαν στο χώρο της Οικολογικής δραστηριότητας, κύρια για λόγους συνείδησης, βλέπουν με απογοήτευση να κυριαρχεί βαθμιαία η εμπορευματοποίηση. Οι εξελίξεις οδηγούν στην ενσωμάτωσή μας σε αυτό που έχει χαρακτηρισθεί ως “πράσινος καπιταλισμός”. Το οικολογικό προϊόν δεν είναι πλέον το αποτέλεσμα μιας ανιδιοτελούς πρότασης, αλλά μια επιπλέον ευκαιρία για κέρδη από τις εταιρείες και τους μεσάζοντες που έχουν εισβάλει στο χώρο, ενώ απευθύνεται βασικά σε μια προνομιούχα ελίτ, λόγω των υψηλών τιμών στην αγορά.

Είναι σήμερα κάτι περισσότερο από αναγκαίο, να δώσουμε και την κοινωνική διάσταση στο όραμά μας για μια διαφορετική σχέση ανθρώπου-φύσης  και να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με τους μηχανισμούς που γεννούν τα φαινόμενα της οικοκαταστροφής και της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας.

Να επιδιώξουμε εκείνες τις συνεργασίες και τις συλλογικότητες που δεν βάζουν τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο και τη φύση δημιουργώντας σύγχυση και δυσπιστία στην κοινωνία, αλλά που προωθούν μαζί με την οικολογική ισορροπία και την κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε οι άνθρωποι να ζουν ισότιμα με τους άλλους και να μην δέχονται να μπουν στο παιχνίδι των ισχυρών.

Για αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός Δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο, που με αλληλεγγύη, συνεργασία, εμπιστοσύνη, συνέπεια και σεβασμό θα βοηθήσει:

1. Στην ενδυνάμωση της αντίστασης στις εξελίξεις που πάνε να κυριαρχήσουν στο χώρο.

2. Στη δημιουργία τοπικών κοινοτήτων οικολογικής δραστηριότητας, οι οποίες θα βοηθήσουν με πρακτικές ιδέες και εναλλακτικές αξίες και τα νέα κοινωνικά κινήματα, που προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια πρόταση για μια οικολογικά αυτοσυντηρούμενη αμεσοδημοκρατική κοινωνία σαν εναλλακτική λύση απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Οι βασικοί σκοποί του δικτύου είναι:

  • Ο σεβασμός και η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις μορφές δραστηριοτήτων, από την παραγωγή μέχρι την κοινωνική δράση.

  • Αναγνώριση, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών και ρατσών σε χλωρίδα και πανίδα.

  • Αντίσταση στην εισβολή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στους τόπους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων.

  • Προώθηση οικολογικών - παραδοσιακών - εναλλακτικών δραστηριοτήτων με συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών, χωρίς επιδίωξη επιδοτήσεων από κρατικούς ή υπερκρατικούς μηχανισμούς.

  • Επίτευξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και ενεργών πολιτών-καταναλωτών, μέσω ουσιαστικής επικοινωνίας, επαφής και πρόσβασης.

  • Ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών και γνώσεων στη βάση των ουσιαστικών αναγκών μας.

  • Απεξάρτηση της παραγωγής και της διαδικασίας διακίνησης από τις εταιρείες και τους μεσάζοντες με ενίσχυση της αυτάρκειας των παραγωγών, της τοπικής αγοράς των βιολογικών-οικολογικών προϊόντων και τη δημιουργία δικτύου διάθεσης σε χώρους λιανικής πώλησης.

  • Απαίτηση για τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων στις οικολογικές δραστηριότητες (μεροκάματα, ασφάλιση, οκτάωρο, κλπ).

  • Υποστήριξη άλλων οικολογικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και παραδοσιακών, οικοτεχνικών, εναλλακτικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιούν φυσικά και ήπια μέσα.

  • Συνεργασία με άλλες συγγενείς ομάδες, φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα για την επίτευξη κοινωνικών επιδιώξεων. Ειδικότερα, παρέμβαση στην κρίση που διέπει την ελληνική και παγκόσμια συμβατική γεωργία με σκοπό τη σύνδεση με νέους αγρότες και την προώθηση της οικολογικής γεωργίας ως διέξοδο και “αναδιάρθρωση” σε αυτήν την κρίση.

Η οργανωτική δομή και η λειτουργία του Δικτύου θα στηρίζεται στην αρχή της άμεσης συμμετοχικής Δημοκρατίας και θα έχει βασικούς άξονες: την επιδίωξη της συμφωνίας και τη δυνατότητα έκφρασης της διαφωνίας, τους ανακλητούς εκπροσώπους και διαχειριστές τομέων, την επιτροπή αξιολόγησης προϊόντων και δραστηριοτήτων, τις κατά τόπους συνελεύσεις μελών του Δικτύου και τη Γενική Συνέλευση.

Μέλη μπορούν να γίνουν κυρίως οικοπαραγωγοί (τουλάχιστον 50%+1 επί του συνόλου, ώστε να διασφαλισθεί κατά κύριο λόγο η θετική εξέλιξη των οικολογικών δραστηριοτήτων), όλων των τομέων, καθώς και ενεργοί πολίτες-καταναλωτές.

Σεπτέμβρης 2002

Για επικοινωνία: Τ.Θ. 22098, Τ.Κ. 11201, Πλατεία Κυψέλης
e-mail: oikodiktyo@mail.com

 

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Για τη ΓΕΩΡΓΙΑ

Για να διασώσουμε την Ελληνική Αγροτική Βιοποικιλότητα

Τοπικές οικο - κοινότητες αλληλεγγύης και συνεργασίας

Βασικοί Ορισμοί

Ελληνική Γεωργία και Παγκοσμιοποίηση

Αξιολόγηση και Εκτίμηση των Βιολογικών Προϊόντων

Πληροφορίες για το ΚΟΜΠΟΣΤ

Νέες εξελίξεις στα μεταλλαγμένα: η σήμανση το πρώτο βήμα
και η
“συνύπαρξη” η ταφόπλακα για τη βιοκαλλιέργεια

Μεταλλαγμένα: προϊόντα μιας παγκοσμιοποιημένης γεωργίας

Η σχέση παραγωγού – καταναλωτή & οι τιμές των βιολογικών προϊόντων