ενάντια σε κάθε εξουσία
 

Για την επιστήμη

 

«... η «σύμβαση» εισχωρεί στη ζωή μας πολύ βαθύτερα απ’ όσο είμαστε διατεθειμένοι να παραδεχτούμε. Ακόμη κι αν δεν διαθέτουμε ένα κατάλληλο όνομα – ή δεν γνωρίζουμε το ιστορικό – κάθε ιδιαίτερης φιλοσοφίας ή τρόπου σκέψης που μας επηρεάζει, είμαστε όλοι μας επαναπαυμένοι στη δική μας ασφαλή «πραγματικότητα». Οι αντιλήψεις μας διαμορφώνουν το τι βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζουμε. Κάθε ιδέα που συλλαμβάνουμε ως γεγονός ή ως αλήθεια είναι ενσωματωμένη σε έναν ολόκληρο τρόπο σκέψης, του οποίου συνήθως δεν έχουμε επίγνωση. Μπορείτε να ονομάσετε τους πολιτισμικούς περιορισμούς «διδαγμένες ανικανότητες», «συλλογικότητες της σκέψης», «κοινωνικές κατασκευές της πραγματικότητας». Μπορείτε να ονομάσετε τις κυρίαρχες αναστολές που καθορίζουν τον τρόπο σκέψης μας όπως νομίζετε. Δεν παύουν να μας επηρεάζουν όλους, μη εξαιρουμένων και των επιστημόνων.»

Lynn Margulis, Ο συμβιωτικός πλανήτης

το γεμάτο κουτί :)

μια από τις σύγχρονες επιστημονικές αλητείες στη βιολογία...

Επιστήμη και γενετική στην υπηρεσία της αστυνομικής και κρατικής καταστολής