Το παρόν δημοσιεύτηκε στο A-Infos στις 30 Ιουνίου 2004. Μετάφραση «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», Ιούλιος 2004, Μελβούρνη anthropia@hotmail.com
www.punk.gr/nogod-nomaster

θεωρητικά κείμενα
 

To 6° Εθνικό Συνέδριο της (Federazione dei Comunisti Anarchici) Ομοσπονδίας Κομμουνιστών Αναρχικών Ιταλίας

 

Το 6ο εθνικό συνέδριο της Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA) συνήλθε στην Κρεμόνα της Ιταλίας στις 19 και 20 Ιουνίου 2004. Ακολουθεί το τελικό ντοκουμέντο το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από το Συνέδριο.

Η FdCA, εκμεταλλευόμενη αυτήν την ευκαιρία, επιθυμεί να ευχαριστήσει την Organisation Socialiste Libertaire (Οργάνωση Ελευθεριακών Σοσιαλιστών, από την Ελβετία) της οποίας εκπρόσωποι χαιρέτισαν το Συνέδριο, την Organizacion Libertaria Cimarron (Ελευθεριακή Οργάνωση Cimarron από την Ουρουγουάη) καθώς και την Workers Solidarity Alliance (Συμμαχία Εργατικής Αλληλεγγύης, αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση από τη Νέα Υόρκη) για τα θερμά μηνύματα υποστήριξης τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το τελικό ντοκουμέντο του Συνεδρίου καθώς και άλλα υλικά της FdCA είναι ήδη διαθέσιμα στα ιταλικά στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (http://www.fdca.it) και θα καταβληθεί προσπάθεια θα παρασχεθούν σύντομα σε άλλες γλώσσες.

Το γραφείο διεθνών σχέσεων FdCA

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

1. Η Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA - Ομοσπονδία Κομμουνιστών Αναρχικών), είναι ειδική οργάνωση των κομμουνιστικών αναρχικών μαχητών της Ιταλίας. Η πολιτική δράση της είναι βασισμένη και κατευθύνεται προς και για τις εκμεταλλευόμενες τάξεις στην κοινωνία και χαρακτηρίζεται από:

 • Ταξική διάσταση: Η FdCA, με τη δράση της μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, συμπαρατάσσεται στο πλευρό εκείνων που αγωνίζονται και με τους αγώνες τους αυτούς, μέσα σε μια υλιστική ανάλυση των σχέσεων της εκμετάλλευσης και της δύναμης.

 • Άμεση δράση: Η FdCA θεωρεί ότι τη ταξική δύναμη καθώς και η επιλογή για αγώνα έχουν τις ρίζες τους μέσα στις οργανώσεις βάσης, μέσα στη συλλογική ταξική συνείδηση που εκφράζεται από εκείνους που αγωνίζονται.

 • Αυτο-οργάνωση: Για την FdCA είναι ουσιαστικό ότι εκείνοι που αγωνίζονται και οι αγώνες τους πρέπει να είναι αυτόνομοι. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι οποιαδήποτε ενδιαφέροντα που δεν αποτελούν μέρος της βασικής συλλογικής συνείδησης δεν επηρεάζουν την κατεύθυνση του κάθε αγώνα ή δεν θα προσπαθούν να επιβάλουν κάποιους ηγέτες σε αυτούς τους αγώνες.

2. Ο ρόλος της Federazione dei Comunisti Anarchici, ως επαναστατικής κομμουνιστικής πολιτικής οργάνωσης αναρχικών είναι, επομένως:

 • Να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της τάξης και της ταξικής συνείδησης.

 • Να επηρεάζει τα μαχητικά στοιχεία που συμμετέχουν στους αγώνες, στη συνεχή αναζήτηση για την ενότητα και την ομοιογένεια που είναι απαραίτητα εργαλεία εάν πρόκειται να δούμε έναν εναλλακτικό τύπο πολιτικής, να εισαγάγουμε τις εναλλακτικές στρατηγικές, να ζήσουμε την αλλαγή αυτή και να ζήσουμε, επίσης, στην ίδια την αλλαγή.

 • Να δράσει ως σύνδεσμος μεταξύ του αναρχικού προγράμματος και εκείνων που συμμετέχουν στον ταξικό πόλεμο, ως μια από τις λειτουργίες των αναρχικών κομμουνιστών, της ιστορικής μνήμης των ιστορικών ταξικών ενδιαφερόντων του προλεταριάτου, για να εργαστούν ώστε να αποτελέσει ο αναρχισμός το κέντρο των ταξικών αγώνων και των παραγόντων αυτών των αγώνων, για να «καταδείξουν» ότι το έργο των αναρχικών συμβαδίζει με τους αγώνες για ισότητα και ελευθερία.

 • Να δράσει ως σύνδεσμος μεταξύ της επαναστατικής αναρχικής εξελικτικής διαδικασίας και των βαθμιαίων κατακτήσεων: α) για να συνεχίσει να κερδίζει όλο και μεγαλύτερες ελευθερίες και αυτονομία μέσα στην κοινωνία β) με αντι-καπιταλιστικούς και αντι-εξουσιαστικούς στόχους.

3. Η Federazione dei Comunisti Anarchici, επομένως, σκοπεύει να αναπτύξει την πολιτική δράση της για:

 • Το δικαίωμα σε μια κοινωνική εναλλακτική λύση και στον πειραματισμό.

 • Τον αγώνα για να αυξηθεί και να κατακτηθεί χώρος για τη συμμετοχή όλων εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού και της καταστολής των αγώνων.

 • Τον αγώνα των εργατών για την παγκόσμια κοινωνική ασφάλιση (αμοιβές, δικαιώματα, υπηρεσίες, κ.λπ....)

 • Τα αιτήματα όσον αφορά ζητήματα ποιότητας ζωής, κατοικίας, κατανάλωσης, διεθνούς αλληλεγγύης.

 • Την οικοδόμηση ενός αριστερού κοινωνικού ιστού ικανού να αντλεί δύναμη από τις πρακτικές και τις προτάσεις διαμέσου των τρόπων που θα πρέπει να είναι συνεκτικοί ως προς τους σκοπούς.

 • Την ανάπτυξη των συμμαχιών στο εσωτερικό του ελευθεριακού πολιτικού χώρου (ομάδες συντονισμού, δίκτυα, συμμαχίες, πολλαπλάσιοι και πλουραλιστικοί πόλοι).

4. Βραχυπρόθεσμα, η Federazione dei Comunisti Anarchici σκοπεύει:

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη και επέκταση του ταξικού κινήματος των εργατών και να υποστηρίξει κάθε μορφή αυτο-οργανωμένου αγώνα, εκεί όπου η αυτονομία των εργαζομένων εκφράζεται με αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να είναι συμβατά με την (ταξική) «συνεργασία» ή με την (κρατούσα) νομοθεσία που καταστρέφει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, για την ανάπτυξη μιας συγκρουσιακής μορφής συνδικαλισμού με ελευθεριακές πρακτικές.

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη και επέκταση των ριζοσπαστικών κινημάτων εναντίον του πολέμου, του φιλελευθερισμού, της εκμετάλλευσης και της εμπορευματοποίησης των ανθρώπων και των φυσικών πόρων, της υποδούλωσης των γυναικών και των ανδρών, των σεξουαλικών διακρίσεων και της πατριαρχίας, εισάγοντας στους αγώνες αντι-καπιταλιστικές και αντι-αυταρχικές πρακτικές και στοιχεία.

 • Να συμβάλει (με τον τρόπο και όλα όσα χαρακτηρίζουν τους κομμουνιστές αναρχικούς) στο γενικότερο κίνημα εναντίον της κεντροδεξιάς κυβέρνησης (της Ιταλίας), έτσι ώστε η ήττα της γενικότερης πολιτικής της κεντροδεξιάς να επιτευχθεί ως αποτέλεσμα των αγώνων του λαού στο δρόμο ή στους χώρους εργασίας και όχι ως αποτέλεσμα ψηφοφοριών. Εξίσου ουσιαστικό είναι ότι αυτή η πολιτική μπορεί να αποκρουστεί και κατανικηθεί εάν και όταν, όπως είναι πιθανό, ακόμα και όταν αναλάβει μια νέα κεντροαριστερή κυβέρνηση.

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη του διεθνούς αναρχικού κινήματος της ταξικής πάλης, υποστηρίζοντας το δίκτυο της ILS-SIL (σ.τ.μ.: Διεθνής Ελευθεριακή Αλληλεγγύη. Είναι διεθνές συντονιστικό όργανο αποτελούμενο από τις περισσότερες αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις, από αρκετές χώρες του κόσμου, μαζί με μερικές αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν συμμετέχουν στην Διεθνή Ένωση Εργατών - IWA -δηλαδή, την «επίσημη» αναρχοσυνδικαλιστική διεθνή) και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τις κομμουνιστικές αναρχικές πολιτικές οργανώσεις, στη βάση των πολιτικών προγραμμάτων και της διάδοσης της κομμουνιστικής αναρχικής θεωρίας και των πρακτικών.

 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ελευθεριακού μετώπου ταξικής πάλης στην Ιταλία, ικανού να διαδώσει το κοινωνικό πρόγραμμα των αναρχικών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το 6ο Συνέδριο
της Federazione dei Comunisti Anarchici,
στην Κρεμόνα, στις 20 Ιουνίου 2004.