"Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία,
είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη."

Μίλαν Κούντερα,
Το βιβλίο του γέλιου & της λήθης

Ιστορία

Πρόσωπα

Ο Κροπότκιν και το έργο του
(Max Nettlau)

J.A.Andrews (1865-1903)
(Bob James)

Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι
(Peter Newell)

Ο Άγις Στίνας στον αγώνα για την ελεύθερη
& αυτόνομη σοσιαλιστική κοινωνία

(Ανδρέας Αγγελακόπουλος - James Sotros)

Reagan... βοήθειά μας
Δημήτρης Τρωαδίτης

Emma Goldman (1869 - 1940)
Η Ιστορία μιας Επαναστάτριας

Rebeldes Titeres