Ισπανία 1936  
   

Φωτογραφίες για την Ιστορία

M. Seidman:
Towards a History of
Workers' Resistance to Work

Χάιμε Μπάλιους:
Εισαγωγή στο Προς μια νέα Επανάσταση

CNT (Μάης 1936): Η συνομοσπονδιακή θεώρηση του ελευθεριακού κομμουνισμού

Φίλοι του Ντουρρούτι: