δεν είναι μόνοι τους!
 


Κείμενο της ΕΣΕ για τους 7

Η φαινομενικότητα ως συνθηκολόγηση & τα πειράματα του Παβλόφ
Σύντροφοι Μηδενιστές Μακιαβελικοί Επαναστάτες

Ή με τη ζωή ή με τον καπιταλισμό
Ξενοδοχείο των ξένων