Εξαντλημένο βιβλίο

 

Το “Σχολείο της Χαράς” αναφέρεται σε εφαρμογές και πρακτικές μιας ανθρωπιστικής παιδείας, βασισμένης στις θέσεις του μεγάλου παιδαγωγού Β. Σουχομλίνσκι. Ένα τέτοιο “Σχολείο της Χαράς” ίδρυσε ο Σουχομλίνσκι στο Παβλίς της Ουκρανίας, όπου προσπάθησε επί τριάντα χρόνια να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν την ουσιαστική επικοινωνία δασκάλων - παιδιών, χωρίς τιμωρίες, με πίστη στις απεριόριστες πνευματικές δυνατότητες του κάθε παιδιού. Ο Σουχομλίνσκι πέτυχε να βρει καινούριους τρόπους διδασκαλίας, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός σχολείου όπου τα παιδιά να μπορούν να ζουν, να μαθαίνουν και να χαίρονται.

Τα έργα του Σουχομλίνσκι “Την καρδιά μου τη δίνω στα παιδιά”, “Διαμόρφωση ενός πολίτη”, “Το σχολείο του Παβλίς”, “Εκατό συμβουλές σ’ ένα δάσκαλο” έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και χρόνο με το χρόνο προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου στο χώρο της Παιδαγωγικής.

(από το οπισθόφυλλο)

Το έργο αυτό αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του blog vivlio2ebook - Η Γνώση είναι Δύναμη

 

Παπαδοπούλου Ε. Β. Σουχομλίνσκι: «Το σχολείο της Χαράς»

Πρόλογος
Εισαγωγή. Η σοβιετική παιδαγωγική επιστήμη κατά τον 20ο αιώνα
Δημιουργία και ανάπτυξη του σοβιετικού εκπαιδευτικού συστήματος
Η συμβολή του Β. Σουχομλίνσκι στην παιδαγωγική επιστήμη
ΜΕΡΟΣ I. Οι θεωρητικές βάσεις των ανθρωπιστικών ιδεών του Β. Σουχομλίνσκι
I.1. Αγωγή χωρίς τιμωρίες. Η κεντρική ιδέα του παιδαγωγικού συστήματος του Β. Σουχομλίνσκι
I.2. Προβλήματα διδακτικής στην παιδαγωγική κληρονομιά του Β. Σουχομλίνσκι
I.3. Το Σχολείο της Χαράς. Ο συγκινησιακός παράγοντας στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης
I.4. Η συνεργασία με την οικογένεια
I.5. Η προσωπικότητα του παιδαγωγού
ΜΕΡΟΣ II. Ο Β. Σουχομλίνσκι για την εκπαίδευση
ΙΙ.1. Παιδική ηλικία. Η καθημερινή ανακάλυψη του κόσμου
ΙΙ.2. Οι γνώσεις είναι απαραίτητες για τον άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος
II.3. Η εργατικότητα, στοιχείο της πνευματικής ζωής
ΙΙ.4. Η γνώση του κόσμου των αισθημάτων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Sukhomlynsky

 

 

Library Genesis DJVU

MEGA DJVU