Ηχητικά

11 αντάρτικα τραγούδια από την περιοχή της Θεσσαλίας, ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στη Σέκλιζα Καρδίτσας, το 1985 (?)

Δεν γνωρίζουμε τους τίτλους των τραγουδιών με αστερίσκο (*), οι τίτλοι είναι ενδεικτικοί.