Ντοκουμέντα

Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης πρέπει να καταχτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη.
ΕΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ!
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
Διεθνής Ένωση Εργατών - I.W.W.
(Παράρτημα Μυτιλήνης)