Ντοκουμέντα

Go back!

Η μεγάλη νίκη του λεσβιακού λαού απέναντι στους Άγγλους αποικιοκράτες

Επίδαυρος 1821 - Κορυσχάδες 1944
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης πρέπει να καταχτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη.
ΕΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ!
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
Διεθνής Ένωση Εργατών - I.W.W.
(Παράρτημα Μυτιλήνης)

Ψάχνοντας σε αρχεία και κατεστραμένες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων ανακτήθηκαν κι αυτές οι σημειώσεις.
Γράφτηκαν κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών του 2008 στη Μυτιλήνη, με σκοπό σχετικό με τα άμεσα καθήκοντα της στιγμής.
Για πρακτικούς λόγους ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Παρ' όλ' αυτά, έχουν ίσως την αξία τους.

Το κείμενο θα αποτελούνταν από:

- Στιγμές (κάποιας μορφής ημερολόγιο)
- Στιγμές κινούμενες (κάποιες συγκεκριμένες πτυχές των γεγονότων που έτρεχαν)
- Στιγμές απολιθωμένες (μια πιο θεωρητική προσέγγιση στα γεγονότα)
- Παράρτημα

Πέρα από τις Στιγμές και κάποιες από τις Στιγμές κινούμενες, τα υπόλοιπα υπάρχουν μόνο σε μορφή τίτλων.
Ζητήματα τα οποία τότε σκεφτόμουνα και θεωρούσα καλό να αναλύσω, πράγμα που δεν έγινε όταν έπρεπε και θα είχε πρακτική χρησιμότητα, οπότε έμειναν απλά στη μορφή τίτλων.