Εξαντλημένο βιβλίο

 

Στην εφαρμογή της μαρξιστικής μεθόδου στη βιολογία, πρέπει ν’ αποφύγουμε δύο σκοπέλους. Ο ένας θα ήταν ν’ αναφέρουμε ακατάπαυστα κείμενα παρμένα από τους κλασσικούς μαρξιστές και να δώσουμε την εσφαλμένη εντύπωση ενός δογματισμού.
{...}
Αλλά ο άλλος σκόπελος θα ήταν ν’ αφήσουμε να πιστευτεί ότι το ν’ αποδώσουμε την δείνα ή τάδε γνώμη στον Μαρξ ή στον Ένγκελς είναι αυθαίρετο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτολέγονται μαρξιστές, επαναλαμβάνουν κι επαναλαμβάνουν ότι ο Μαρξ δεν υπήρξε παρά οικονομολόγος κι ότι ο Μαρξισμός αφορά μόνο τις κοινωνικές επιστήμες, χωρίς να έχει τίποτα κοινό με τις φυσικές επιστήμες.
{...}
Εξυπακούεται ότι η ουσία είναι η μέθοδος, όχι το λεκτικό δόγμα, διότι τούτο δεν μπορούσε να προΐδει τα συγκεκριμένα δεδομένα της νεώτερης εμπειρίας, δεδομένα που ο Μαρξισμός αναζητεί με απληστία.

(από το βιβλίο)

Ο Marcel Prenant ήταν καθηγητής ζωολογίας στη Σορβόνη του Πανεπιστημίου του Παρισιού.

Το βιβλίο βρέθηκε κάποια στιγμή ψηφιοποιημένο στο scribd. Η παρούσα εκδοχή είναι επεξεργασία της προϋπάρχουσας ψηφιοποίησης.

Το έργο αυτό αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του blog vivlio2ebook - Η Γνώση είναι Δύναμη

 

Marcel Prenant: Βιολογία και Μαρξισμός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4
ΜΕΡΟΣ Α΄. ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 8
Η αρχή των μεταμορφώσεων και η διαλεχτική 8
Οι παρούσες μεταμορφώσεις ειδών 11
Είναι οι μεταμορφώσεις περιορισμένες; 13
Παλαιοντολογικές αποδείξεις της αρχης των μεταμορφώσεων 19
Η θεωρία των μεταμορφώσεων και ο υλισμός 30
Σύγκριση του ανθρώπου με τους σύγχρονους ανθρωποειδείς πιθήκους 31
Παλαιοντολογικά δεδομένα για την καταγωγή του ανθρώπου 34
Η καταγωγή της αθρώπινης κοινωνίας 40
Οι κοινωνίες των ζώων 40
Η προέλευση της ανθρώπινης κοινωνίας 47
Η προέλευση των ανθρώπινων κοινωνικών τύπων 58
Σύγχρονες αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και στο ζωντανό κόσμο 63
ΜΕΡΟΣ Β΄. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 74
Μερικά σπουδαία σημεία του διαλεχτικού υλισμού 74
Ύλη και κίνηση 76
Η λονική της αντίφασης 79
Αίτια και ενέρνειες αμοιβαίες 82
Πρωτότυπος χσραχτήρας της ζωντανής ύλης 83
Ποσότητα και ποιότητα. η τύχη 85
Πηδήματα και κρίσεις 88
Ο ιστορικός χαραχτήρας των φαινομένων 91
Όρια του μηχανοκρατικού υλισμού 93
Το πρόβλημα του ανταγωνισμού και οι νόμοι του πληθυσμού 95
Δύναμη για αύξηση της ζωντανής ύλης 95
Αλληλοενέργειες και νόμοι του πληθυσμού 98
Αλλαγές ισορροπίας στους πληθυσμούς 104
Το πρόβλημα της προσαρμογής 107
Το πρόβλημα της ζωντανής ύλης 117
Το πρόβλημα των ζωντανών μορφών 130
Αλληλενέργειες υλικές μέσα στον οργανισμό 132
Προσχηματισμός ή επιγένεση 140
Υλικές αλληλενέργειες στην ανάπτυξη 143
Οι κρίσεις μέσ' στους οργανισμούς 151
Το πρόβλημα της κληρονομικότητας 156
Σημασία της πρωτοπλασματικής ύλης 156
Σημασία της χρωμοσωμικής ύλης 159
Γενότυπα και φαινότυπα 167
Διαλεχτική αντίληψη της κληρονομικότητας 171
Το πρόβλημα της εξέλιξης 174
Μεταμόρφωση ή κληρονομικότητα 174
Μεταμορφώσεις και κληρονομικότητα (Διαλεχτική σύνθεση) 181
Οι παραλλαγές στην εξέλιξη 184
Περί καταγωγής των ζωντανών όντων 190
Πρόοδος και επιλογή 192
Το πρόβλημα της συνείδησης 194
Η ανακλαστική κίνηση 197
Ο τροπισμός 199
Η ιδέα του ενστίκτου 201
Τρόποι του φέρεοθαι και μηχανισμός 205
Ένστικτα και νους 207
Ψυχισμός και ενέργεια 210
Ψυχισμός και διάπλαση του οργανισμού 213
Ψυχισμός ανθρώπινος και τεχνικός 217
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 220
Α. Βιολογικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες 220
Βιολογία και θεωρία φυλετική 221
Ο περί υπάρξεως αγώνας και η πάλη των τάξεων 224
Β. Βιολογικές επιστήμες και κοσμοθεωρία 229
Κριτική για τους πνευματοκράτες τελεολόγους 233
Κριτική του αγνωστικισμού 236
Περίγραμμα της υλιστικής αντίληψης 238
Μαρξιστικά κείμενα σχετικά με βιολογικά προβλήματα 240
Σχετικά με το συναγωνισμό και την προσαρμογή 241
Σχετικά με τη ζωντανή ύλη 244
Σχετικά με τις ζωντανές μορφές 247
Σχετικά με την κληρονομικότητα και την εξέλιξη 248
Σχετικά με τη συνείδηση 250
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 255
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 258

Prenant cover

 

 

Library Genesis PDF

MEGA PDF