Η μικρή μου αυτή εργασία, για την τονική μεταρρύθμιση, δεν έχει σκοπό, ν' αναλύσει λεπτομερειακά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σκοπός της είναι να το προβάλει και να συντελέσει, όσο είναι μπορετό, στην επιτάχυνση της λύσης του. Βέβαια με την κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων, δεν συντελείται ολοκληρωτικά η ορθογραφική μεταρρύθμιση, αλλά ελαφρώνεται κατά πολύ ο μαθητής και γενικά ο Έλληνας πολίτης από περίττά και επιζήμια βάρη. Ο τονισμός στο γράψιμο αυτού του έργου έγινε σύμφωνα με τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος όπως τους έχει συντάξει το ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

 sapranidis

Libragy Genesis

MEGA