Εξαντλημένο βιβλίο

 

Νίκος Κιτσίκης: Η φιλοσοφία της νεώτερης φυσικής

Η μελέτη μας, ύστερα από μια πολύ σύντομη, αντικειμενική, κριτική αναδρομή στις δυο τρεις κυριότερες φυσικοφιλοσοφικές κοσμοθεωρίες και γνωσιολογίες των νεωτέρων χρόνων, από τον Νεύτωνα και τον Κάντ ως σήμερα, ύστερα από μια εκλαϊκευμένη υπόμνηση των σπουδαιότερων συμβάντων στην περιοχή της φυσικής — εκείνων μόνο που έχουν γνωσιολογική σημασία και μάλιστα ανατρεπτική επίδραση — θα προσπαθήσει να συμβάλει για την επαναφορά της ηρεμίας στη διασαλευμένη τάξη μερικών επιστημονικών συνειδήσεων και να αποκρούσει τον κίνδυνό πνευματικής
αναρχίας, αγνωστικισμού, πραγματισμού, υπαρξισμού, που σημαίνουν ιδεολογική υποδούλωση στις δυνάμεις της μυστικοπάθειας, του σκοταδισμού και της αντίδρασης.

Για την προσπάθεια αυτή διαθέτουμε ένα όπλο, δοκιμασμένης πιά άποτελεσματικότητας από άλλους αγώνες σε διαφορετικές περιοχές, όπου νωρίτερα εμφανίσθηκε ο κίνδυνος.

Το όπλο αυτό καλείται διαλεκτικός υλισμός.

(Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

 

 

 kitsikis

Library Genesis PDF

Library Genesis DJVU

MEGA PDF

MEGA DJVU

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 11
1. Γενικός κλονισμός των αρχών της κλασικής φυσικής 11
2. Η σημασία της φυσικής για τη φιλοσοφία 14
3. Το μηχανικιστικό κοσμοείδωλο σε ιδεαλιστικά πλαίσια 16
4. Newton - Laplace 19
5. Kant 24
6. Νεοκαντιανοί, αγνωστικιστές, εμπειριοκριτικοί 27
7. Mach - Ostwald - Poincare 28
8. Υλισμός 33
9. Natura facit saltus. Η θεωρία των κβάντα 34
10. Τα άτομα 39
11. Η θεωρία της σχετικότητας 40
12. Η σημασία των κατακτήσεων 47
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ 49
13. Ηράκλειτος - Hegel 49
14. Marx - Engels 54
15. Ο διαλεκτικός υλισμός 58
16. Η σημερινλη φυσική στο φως του διαλεκτικού υλισμού 61
17. Το κβάντο δράσης αιτία της διαταραχής 64
18. Το σωμάτιο - κύμα 66
19. Αιτιότητα και απροσδιοριστία 68
20. Γενίκευση των αμφιβολιών για την ισχύ της αιτιοκρατίας. Η ελεύθερη βούληση 71
21. Η θέση του διαλεκτικού υλισμού. Η νεώτερη ετεραρχία 75
22. Μεταστοιχειώσεις 81
23. Η ενέργεια των άστρων 86
24. To χωροχρονικο συνεχές 87
25. Η σχετικότητα της επιστημονικής γνώσης 90
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 95