Εξαντλημένο βιβλίο

 

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ αυτή εργασία Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας έχει σκοπό να δώσει μιά συστηματοποιημένη άνάλυση της Ιστορίας της αρχαίας Ελληνικής και της Βυζαντινής λογοτεχνίας, κάτω από τό φως τής μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. Η Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας πρέπει να δώσει μιά ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της λογοτεχνίας αυτής, από τα αρχαιότατα χρόνια ως το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

(από την εισαγωγή της Συντακτικής Επιτροπής)

Το τρίτομο αυτό έργο αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του blog vivlio2ebook - Η Γνώση είναι Δύναμη

 

ΤΟΜΟΣ Ια: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα στην Κλασική Περίοδο

IEL1

Library Genesis PDF

Library Genesis DJVU

MEGA (όλα τα αρχεία)

 

ΤΟΜΟΣ Ιβ: Το Δράμα στην Κλασική Περίοδο

IEL2

Library Genesis PDF

Library Genesis DJVU

MEGA (όλα τα αρχεία)

 

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Iστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική στην Κλασική Περίοδο

IEL3

Library Genesis PDF

Library Genesis DJVU

MEGA (όλα τα αρχεία)